TRAKTORSKE (PTO) PUMPE - PROGRAM "ORION"
Program centrifugalnih P.T.O. pumpi za navodnjavanje, prljavu vodu i gnojnicu.
Preko 120 modela, najveći izbor dostupan na tržištu. Proizvedeno u EU.
Za priključak na traktore, u rasponu snaga od 10 do 200 KS. Spoj putem kardanskog vratila.
Ovjes pumpi standardno moguć preko nosača "u 3 točke" ili na kolica s 2 kotača.
Podjela prema namjeni:
Jednostupanjske centrifugalne p.t.o. pumpe za navodnjavanje > Ulaz
Višestupanjske centrifugalne p.t.o. pumpe za navodnjavanje > Ulaz
Samousisne p.t.o. pumpe za prljavu vodu > Ulaz
Centrifugalne p.t.o. pumpe za gnojnicu > Ulaz
Za sva pojašnjenja, dodatne tehničke informacije, kataloške listove,
pomoć pri odabiru ili konfiguraciji proizvoda
OBRATITE SE S POVJERENJEM
na naše kontakte.
ORION PRODUKT d.o.o. distibuira programe na područja Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Kosova, Crne gore i Makedonije.

Sve informacije i kontakti: info@orion-produkt.hr (e-mail) i +385 1 5510 765