od 01.12.2021. ekskuzivni zastupnik i distributor: DABAL OPREMA d.o.o. Zagreb, info@dabaloprema.hr, +385 1 5510 765