CENTRIFUGALNE PUMPE ZA VODU           
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
PCT
Upravljački paneli
PUMP CONTROL TECHNOLOGY

CAP DRIVE
CapDRIVE
Frekvencijski pretvarač
Caprari PCT - Pump Control TechnologyCapDRIVE je uređaj koji nadzire i štiti crpni sustav, temeljen na promjeni frekvencije pumpe. Njegova vanjska struktura je ekstremno čvrsta, jednostavno hlađena i mala veličinom; može biti instalirana ravno na poklopac ventilator motora. Korištenjem posebnih klipsi (bez dodataka na dimenzije) ili može biti fiksiran na zid s čeličnim nosačem. Cap DRIVE može nadzirati jednu ili dvije pumpe s fiksnom brzinom (Direct On Line); druge jedinice mogu također biti priključene na CapDRIVE tako da kreiraju kombinirane radne modove (do 8 pumpi u paralelnom radu).

          Otvori/preuzmi >>> brošura PCT (Pump Control Technology)
URM
URM
Universal Remote Management (Univerzalno daljinsko upravljanje)
Caprari PCT - Pump Control TechnologyURM, univerzalno daljinsko upravljanje, kompletan sustav nadzora i daljinske kontrole namjenski dizajniran za upravljanje i tretman tekućina. Omogućuje praćenje, upravljanje i prikupljanje podataka o radu svih uređaja koji čine kompleksan vodni sustav. Optimizacija sustava je dovela do uštede energije i vode.


Zahvaljujući otvorenoj arhitekturi, URM može raditi sa svim protokolima i može biti instaliran u postojeće SCADA sustave.

          Otvori/preuzmi >>> brošura PCT (Pump Control Technology)
ELEKTRIČNI PANELI
ELEKTRIČNI PANELI
Upravljanje i nadzor
Caprari PCT - Pump Control TechnologyUpravljački i zaštitni paneli za električne pumpe i motore (monofazne i trofazne). Paneli konstantnog tlaka s mikroprocesorima za električne pumpe i za sve instalacije koje traže pionirske sustave za sofisticirano upravljanje.

          Otvori/preuzmi >>> brošura PCT (Pump Control Technology)
VSD
VSD
Frekvencijski pretvarač
Caprari PCT - Pump Control TechnologyZahvaljujući ogromnom rasponu standardnih i dodatnih funkcija, VLT® AQUA Drive frekvencijski pretvarač pomaže smanjiti tekuće troškove u sustavima za obradu voda regulacijom brzine pokretanja sustava. Ovo sprečava fluktuacija protoka, omogućavajući preciznu kontrolu tlaka, izbjegavanje tlačnih udara i smanjuje curenja.
ušteda energije


instalacije manje veličine
crpljenje i obrada vode
brza instalacija
ugrađeni RFI filteri
Snaga: 4 - 450 kW
Frekvencija: 50 - 60 Hz
          Otvori/preuzmi >>> brošura PCT (Pump Control Technology)
MOTOR GUARD
MotorGuard
MotorGuard - MG1/MG2
Upravljački, nadzorni i zaštitni uređaj za elektromotore
Caprari PCT - Pump Control TechnologyOvaj upravljački, nadzorni i zaštitni uređaj osigurava da Caprari električni motori rade na najbolji mogući način.
MotorGuard može se lako ugraditi u upravljački panel i garantira:
smanjenu potrošnju energije
pouzdaniju instalaciju
dulji životni vijek pumpe

          Otvori/preuzmi >>> brošura PCT (Pump Control Technology)

Dostupan na pametnim telefonima i tabletima, iPumpMobile je app koji pokazuje CAPRARI rješenja na jednostavan, user-friendly način. Ažurirana tehnička dokumentacija, prednosti rješenja, korištenje prijedloga i tehničke specifikacije su sada spremnie da im se pristupiti kad god je potrebno.