VODOMJERI> Tangencijalni
Mini-katalog
"VODOMJERI
- vodič kroz proizvode " (pdf)
VODOMJERI - vodič kroz proizvode
Klikni na sliku i pregledaj ili preuzmi
Mini-brošura
"SAMOČISTEĆI
VODOMJERI TW " (pdf)
VODOMJERI - vodič kroz proizvode
Klikni na sliku i pregledaj ili preuzmi
[TW-E]
Tangencijalni vodomjer, tijelo od ljevanog željeza i metalno kućište displeja.
[TW-P]
Tangencijalni vodomjer, tijelo od ljevanog željeza i kućište displeja od tehnopolimera.
 
 
Sve informacije i kontakti: info@orion-produkt.hr (e-mail) i 091 3671 371 (mob)