VODOVOD > Hidromodul
Mini-katalog
"HYDROMODUL Industrija
- vodič kroz proizvode " (pdf)
HYDROMODUL Industrija - vodič kroz proizvode
Klikni na sliku i pregledaj ili preuzmi
Mini-skripta
"HYDROMODUL" (pdf)
IDROMEMBRANA Industrija
Klikni na sliku i pregledaj ili preuzmi
Mini-skripta
"Visokogradnja & Zgradarstvo" (pdf)
HYDROMODUL - Zgradarstvo
Klikni na sliku i pregledaj ili preuzmi
[HM-RP]
VENTIL ZA SMANJENJE TLAKA
Ventil smanjuje visoki dolazni pritisak na prednamješteni niži i konstantni nizstrujni pritisak, bez obzira na fluktuiranje toka ili kolebanja dolaznog pritiska. Hidraulički regulirani pilot pogoni ventil.
Pilot je u mogućnosti otkriti uzvodne vrijednosti tlaka i regulirati korake zatvaranja ventila do postizanja/obnavljanja ranije postavljenih vrijednosti pritiska.
TIPIČNE PRIMJENE
Uravnoteženje pritiska u distributivnim mrežama koje opskrbljuju velika područja ili područja s visokim varijacijama.
[HM-EL]
ELEKTROHIDRAULIČNI ON/OFF VENTIL
Ventil se otvara u cijelosti ili zatvara prema odgovrajućem električnom signalu. Ventil je pod kontrolom solenoida koji omogućuje kontrolnoj tekućini ulaz u gornju komoru kako bi se zatvorio glavni ventil ili, alternativno, prazni gornju komoru kako bi se zatvorio glavni ventil.
TIPIČNE PRIMJENE
Crpni sustavi, distribucijske mreže, petrokemijska postrojenja, vatrogastvo i zaštita od požara.
[HM-SR]
BRZI ODUŠNI VENTIL , ZA IZBJEGAVANJE HIDRAULIČKOG UDARA
Ovaj ventil štiti pumpe i cijevi od hidrauličkog udara prilikom pokretanja i zaustavljanja pumpe uslijed nestanka struje.
Kada je pumpa u mirovanju normalno je ventil zatvoren. Ako pumpa počinje uzrokovati tlačni udar, pilot glatko otvara ventil da ograniči rast tlaka. Brzi odušni ventil se otvara uslijed i rasta i pada tlaka, u potpunosti smanjujući bilo kakvo kolebanje tlaka.
TIPIČNE PRIMJENE
Za uklanjanje naglih promjena brzine toka i tlaka uzrokovanih nestankom struje na pogonu pumpe.
[HM-SP]
VENTIL ZA ODRŽAVANJE PRITISKA
Ventil održava nizstrujno tlak iznad prednamještene minimalne vrijednosti, bez obzira na kolebanja protoka ili variranja dolaznog tlaka (uzstrujnog).
Inače, ventil se može otvoriti postupno kako bi se omogućilo protok višak vode izvan sustava u cilju održavanja tlaka u sustavu na maksimalnu unaprijed zadanu vrijednost. Hidraulični regulirani pilot vodi ventil. Pilot je u stanju otkriti uzstrujnu vrijednost tlaka i regulira korake zatvaranja ventila do ponovnog postizanja prednamještene vrijednosti tlaka.
TIPIČNE PRIMJENE
Sprječavanje pražnjenja cjevovoda; održavanje prednamještenog tlaka gdje se javljaju promjene razine: ograničavanje vrijednosti radnog tlaka u zatvorenim prstenastim sustavima.
[HM-NR]
NEPOVRATNI VENTIL
Ventil zatvara cjevovod potpuno kada se pojavi povratni tok. Ventil je kompletno s hidrauličnim upravljačkim krugom u stanju regulirati operativnu brzinu tijekom zatvaranja, spriječavajući udar.
TIPIČNE PRIMJENE
Zaštita pumpe; prevencija pražnjenja vodova; ravnoteža u međusobno povezanim hidrauličkim vodovima.
[HM-ALT]
VISINSKI REGULACIJSKI VENTIL
Ovaj ventil kontrolira razinu vode u akumulacijama visoke razine kako bi se izbjeglo prelijevanje. On to čini bez ikakvog vanjskog kontrolnog sustava kao što su nivo-plovci itd.
Ventil ostaje potpuno otvoren sve dok ulazni signal zatvaranja unosa ne dođe od 3-granog piezometarskog visinskog pilota.
TIPIČNE PRIMJENE
Akumulacije visoke razine i vodo-tornjevi.
[HM-SV]
VENTIL PREKOMJERNOG PROTOKA
Ventil sprečava pražnjenje spremnika i plavljenje zbog povremenog kvara cjevovoda.Ventil je pod kontrolom diferencijalnog hidrauličkog pilota koji osjeća brzinu protoka potpuno zatvarajući glavni tok kada osjeti kritične vrijednosti brzine
TIPIČNE PRIMJENE
Distributivne mreže s cjevovima velikog promjera ili velikim variranjima nivoa.
[HM-QP]
REGULACIJSKI VENTIL PROTOKA
Ventil kontrolira protok nizstrujno na prednamještenu i konstantnu vrijednost u cilju da se ograniči potrošnja vode i sačuva brzina punjenja cjevovoda ili za postavljanje maksimalne zahtjevane vrijednosti. Ventilom upravlja diferencijalni hidraulički pilot koji osjeća pad tlak generiran protokom vode u kalibrirani otvor.
TIPIČNE PRIMJENE
Uravnotežena podjela raspoloživog vodnog resursa; ograničenje korisničke potražnje; regulirana opskrba vodom industrijskih mreža; kontrolirano punjenje rezervoara i spremnika.
[HM-CP]
REGULACIJSKI VENTIL PUMPE
Ventil izolira pumpe iz sustava tijekom pokretanja i zaustavljanja pumpe za zaštitu cijevnih vodova i pumpe same. Ventil je opremljen upravljačkim solenoidom koji je uključen kod pokretanja pumpe te je u mogućnosti ispuniti cjevovod postupno, smanjujući vršni iznos rastućeg tlaka i dopuštajući meko pokretanje crpke sa zatvorenim izlazom. Ventil kontrolira zaustavljanje pumpe, također postupno se zatvarajući prije slanja signala zatvaranja na pumpu. U slučaju povremenog zaustavljanja pumpe, ventil također djeluje kao automatski nepovratni ventil, sprječavajući povratni tok vode preko radnog kola.
TIPIČNE PRIMJENE
Regulacija crpnih sustava.
[HM-GAL]
MODULIRAJUĆI TIP PLOVKOM UPRAVLJANOG VENTILA.
MAX/MIN NIVO

Ventil jamči maksimalnu razinu vode u cisterni i rezervoaru i izbjegava prelijevanje. Ventil djeluje putem kliznog plovka, montiranog na spremniku, koji je u stanju regulirati postupno otvaranje ventila kada se razina vode smanjuje od maksimalne.
TIPIČNE PRIMJENE
Kontinuirano održavanje razine vode i punjenje vode u spremnicima i rezervoarima.
[HM-GAD]
PLOVKOM UPRAVLJANI VENTIL. MAX/MIN NIVO
Ventil kontrolira pražnjenje spremnika i rezervoara i izbjegava prelijevanje.
Ventil djeluje pomoću diferencijalnog hidrauličkog plovka kompletno s regulirajućim razinama montiran na stranicu spremnika. Plovak održava ventil zatvorenim i otvara ga samo kada je postignut prednamješteni minimalni nivo tekućine. Nakon što je ventil otvoren, plovak omogućuje spremniku ulazni tok sve dok opet nije dosegnut maksimalni nivo.
TIPIČNE PRIMJENE
Kontrolirano održavanje stalne razine vode u spremnicima i rezervoarima.
[HM-PP]
PROPORCIONALNO KLIPOM POKRETANI VENTIL IZRAĐEN ZA VISOKE DIFERENCIJALNE PRITISKE
Ventil održava nizstrujni tlak na stalnom i prednamještenom iznosu uzstrujne vrijednosti. Piloti nisu potrebni. Komora ventila je izravno izložena nizstrujnom tlaku i ova varirajuća vrijednost tlaka modulira ventil za otvaranje ili zatvaranje prema uzstrujnom tlaku.
TIPIČNE PRIMJENE
Dugi spuštajući vodovi u vodovodnoj mreži ili sustavi visokih diferencijalnih tlakova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Sve informacije i kontakti: info@orion-produkt.hr (e-mail) i 091 3671 371 (mob)