Plug&GO je jedina komercijalno dostupna pumpa na tržištu koja radi u vodovodnom sustavu a ne treba tlačni spremnik ili tlačnu sklopku i ima ugrađene brojne zaštite.

Pumpa Plug&GO ima ugrađen mekani start - "soft start". Korištenje soft-starta ograničava početni trenutni udar struje (veliki protok struje u kratkom vremenu) kada počinje pokretanje motora. Izravno ukapčanje motora stvara mrežu velikih udarnih valova koje bi mogle negativno utjecati na vodovodnu mrežu. Osim toga, direktan način pokretanja motora može dovesti do pojave mehaničkih šokova koji uzrokuju prerano trošenje pojedinih dijelova sustava koji pokreću motor. Korištenje "soft start"-a minimizira ovu pojavu, produljuje vijek trajanja motora i smanjuje pogonske troškove.

Senzor tlaka, ugrađen u glavu pumpe, bilježi tlak (pad tlaka) u cjevovodu i aktivira pumpu za otprilike 1 sekundu. Isključenje nastupa kada senzor tlaka zabilježi postignutu ranije podešenu vrijednost i nastupi zatvaranje nepovratnog ventila. Uključivanje i isključivanje je potpuno automatsko, bez potrebe za tlačnim spremnikom i tlačnom sklopkom. Samo montirate pumpu u zdenac (ili spremnik) i utaknete u utičnicu. Nepotrebnost montiranja tlačnog spremnika štedi prostor, vrijeme i novac.

Elektronika ugrađena u glavi crpke potpuno ju štiti od svih problema koji se mogu pojaviti tijekom rada, od rada na suho, te udara i preopterećenja kao i curenja vode iz sustava. S ugrađenim sustavom čišćenja, pumpa je zaštićena i od blokiranja pijeskom.

 

Zaštite:

Plug&GO pumpa je konstruirana da sama sebe zaštiti automatski protiv sljedećih problema:
1) - Prekoračenje maksimalne dubine uranjanja (H): Ako je Plug&GO pumpa je instaliran s
ukupnom visinom (H) iznad 15 bara (150 metara uranjanja), sustav će zaustaviti pumpu automatski.
2) - Bez vode u zdencu ili u spremniku: Plug&GO pumpa je razvijena i testirana da bi uronjena
pumpa funkcionirala samostalno u uvjetima nedostatka vode. Za razliku od tradicionalnih rješenja,
nisu potrebni dodatni kablovi, senzori i kontrolne kutije. U slučaju nedostatka vode, Plug&GO pumpa
će se zaustaviti odmah i pumpa će biti potpuno zaštićena.Sustav će ponovno pokrenuti crpku
automatski kratko vrijeme nakon što se voda podigne i dopusti protok vode u bušotinu.
Ako se to događa često, to samo može značiti da je pumpa previše snažna i preporučujemo
instaliranje manje pumpe.
3) - Previše pijeska u zdencu (To će biti jasno vidljivo u pumpanoj vodi!) Plug&GO pumpa
se isporučuje s postupkom automatskog čišćenja koji zaustavlja pumpu za 5 sekundi svakih 15 minuta.
U tom intervalu se provjerava nepovratni ventil i njegovo ispravno zatvaranje, kako bi bili sigurni da se
ne blokira pijeskom.
4) - Curenja u sustavu (voda kaplje): Plug&GO pumpa ima inovativan postupak za zaštitupumpe
protiv curenja u cjevovodu. Ako pumpa starta više od 500 puta unutar 24 sata ona će automatski
staviti motor na "spavanje". Ovaj postupak će se ponoviti nedefiniran broj puta, dok curenje nije
zaustavljeno, tako da crpka može raditi ispravno.Pumpa može samo biti resetirana sklopkom
napajanja ON i OFF ili jednostavno odspajanjem utikača iz mreže. Ako ste u nemogućnosti popraviti
curenje i ako crpka se zaustavlja i pokreće prečesto, savjetujemo da instalirate mali ekspanzioni
spremnik na odgovarajuće mjesto cjevovoda.
5) - motor se previše zagrijava ili se ne hladi pravilno (obično jer je pun blata ili pijeska):
sustav toplinske zaštite će automatski zaustaviti Plug&GO pumpu kada temperatura poraste iznad
60°C kako bi se spriječilo pregaranje pumpe. Ona će biti automatski pokrenuta kada temperatura
padne ispod 50°C. Ovaj postupak će se ponavljati po potrebi.
6) - Neadekvatni presjek kabela: motor će se automatski zaustaviti ako električni parametri nisu u
skladu s minimalnim zahtjevima.
7) - Električna preopterećenja: automatski program povrata snage pokreće se nakon strujnog
udara. Ako je pumpa dosegla "konačno zaustavljanje", onda će morati biti ponovno ručno resetirano
napajanje sklopkom napajanja ON i OFF ili jednostavno odspajanjem utikača iz mreže.
8) - Udar munje: Plug&GOR pumpa je dobro zaštićena i neće otkazati osim ako udar ne uslijedi u
strujni krug same pumpe. Obzirom na ovo, u područjima gdje su oluje česte, preporučujemo dodatne
gromobranske zaštitnike. U svakom slučaju, zaustavite sve električne uređaje tijekom jakih oluja.