Obavijest partnerima - COVID 19

Poštovani partneri,

prateći  novonastalu globalnu situaciju u svijetu s virusom COVID-19 , želimo Vas obavijestiti da naše dvije tvrtke, glavni zastupnik opreme ORION PRODUKT d.o.o. i hrvatski distributer zastupanih programa HIDROLINK d.o.o., 100% nastavljaju s dosadašnjim radom i aktivnostima. U svakodnevnoj smo komunikaciji s našim dobavljačima i prijevoznicima te Vam možemo potvrditi da transport i doprema robe nisu ugroženi, niti u prekidu. Sve izvršavamo prema uzancama i rokovima kako ih navodimo u našim ponudama.

Nadalje, budući da se želimo odgovorno suočiti sa situacijom, odgodili smo sve poslovne odlaske u inozemstvo kao i posjete inozemnih partnera nama te slijedimo preporučena pravila ponašanja. Interno, zgrada i poslovne prostorije temeljito se čiste svako jutro prije uredovnog vremena, osobni dezinficijensi i pribor uvijek su na dohvat ruke. Naši prioriteti ostaju zdravlje i sigurnost naših zaposlenika te poslovnih partnera.

U slučaju da budemo donosili neke odluke u skladu s budućim direktivama vlasti, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti. Također, ukoliko dođe do mogućnosti kašnjenja u isporukama roba, bit ćete obaviješteni na vrijeme i bez odlaganja.

Za sve dodatne informacije vezane za trenutnu situaciju, kao i za svaki tehnički upit koji imate, stojimo Vam na raspolaganju.

Iskreni pozdrav,

 


Notice to partners - COVID 19

Dear business partners,

keeping in mind the new global situation with the COVID-19 virus, we would like to inform you that our two companies, main equipment dealer ORION PRODUKT d.o.o. and the Croatian distributor of represented programs HIDROLINK d.o.o., 100% continue with their current work and activities. We are in daily communication with our suppliers and carriers, and we can confirm to you that transport and delivery of the goods are not endangered or interrupted. We execute everything according to the deadlines as stated in our offers.

Furthermore, since we want to deal with the situation responsibly, we have delayed all our business trips abroad as well as visits of foreign partners to us, and we are following recommended rules of conduct. Internally, the building and business premises are thoroughly cleaned every morning before office hours and personal disinfectants and accessories are always at our fingertips. Our priorities remain the health and safety of our employees and business partners.

In case that we make any decisions in accordance with future government directives, we will inform you in due time. Also, if there is a possibility of delay in delivery of goods, you will be notified on time and without delay.

We are at your disposal for any additional information regarding the current situation, as well as any technical query you have.

Sincerely,